Om


Kære besøger,


Copenhagenerbil.dk byder Dem velkommen på dette Website som er er fyldt af baggrundsinformationer og vigtige oplysninger om Danmark såvel som om Regionen Irakisk Kurdistan. Hovedformålet med dette Website er at forsyne de interesserede danskere såvel som kurdere med de vigtige informationer og oplysninger om hinandens kultur og historie med løbende opdateringer inden for emnerne demokrati, miljø, turisme og forretning, med henblik på at fremme forståelse for hinandens kultur og det politiske system og dermed styrke samarbejdet mellem Danmark og regionen Irakisk Kurdistan inden for demokrati, miljø, turisme og andre mulige investeringer.


Websitet copenhagenerbil.dk er non-profit og partipolitisk uafhængigt, hvis formål alene er at formidle informationer og oplysninger mellem Danmark og Regionen irakisk Kurdistan.  


Vi har besluttet at udgive dette website på dansk og engelsk, for at dække så mange spektre af interesserede som mulig, idet websitet er hovedsageligt rettet mod danskere, herunder herboende danskere med kurdiske baggrund, og Irakisk Kurdistans borgere.


På copenhagenerbil.dk kan man finde informationer og oplysninger om de kulturelle emner, herunder turisme, folkemusikkulturhistorier, samfundsemner, herunder demokrati og ligestilling, politik, økonomi og andre diverse relevante emner.


Alle oplysningerne og informationerne angives med deres kilder og referencer. Alle kontakter til copenhagenerbil.dk skal ske via mail. Henvendelserne modtages, kvalitetssikres og eventuel udgives her på websitet med reference i afsenderens navn og kontaktoplysninger.

Med udgivelsen af dette online info-website håber vi at kunne have imødekommet ønskerne fra de interesserede.


God fornøjelse og læselyst!

 

Venlige hilsner

Team Copenhagenerbil.dk